دسته بندی شبکه‌های کامپیوتری

یکی دیگر از مهمترین تقسیم بندی شبکه‌های کامپیوتری، تقسیم بندی از لحاظ گستردگی و وسعت جغرافیایی آنهاست. البته در منابع علمی مختلف دسته بندی‌های متفاوتی در این خصوص ذکر شده که ما در این آموزش به بررسی برخی از مهمترین انواع آنها خواهیم پرداخت. با این وجود ذکر این نکته الزامی است که دو دسته بندی LAN و WAN جزء ابتدایی‌ترین دسته بندی‌های شبکه های کامپیوتری بوده و سایر دسته بندی ‌ها بر اساس آنها و با رشد تکنولوژی به وجود آمدند. نخستین نوع شبکه های کامپیوتری، شبکه های محلی و یا LAN است که مخفف local Area network  است . بیانگر دو یا چندکامپیوتر است که در یک فضای محدود و از طریق کابل شبکه به هم متصل شده‌اند. از این شبکه‌ها بیشتر در خانه ، سازمان‌ها و ادارات کوچک و بعضا در دانشگاه‌ها استفاده می‌شود.

دسته بندی شبکه‌های کامپیوتری

نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که اگر به جای سیم در شبکه  LAN از تکنولوژی وای فای یا بدون سیم استفاده شود، دسته بندی دیگری با نام WLAN شکل می‌گیرد.

دسته بندی شبکه‌های کامپیوتری

شبکه دیگری که ما در این درس به بررسی آن می‌پردازیم شبکه MAN  یا Metropolitan Area Network  بوده که از چند شبکه محلی غیر مجاور در سطح یک شهر تشکیل می‌شود. برای مثال یک شبکه در میان چندین قسمت از یک سازمان در قسمت‌ های مختلف شهر تشکیل یک شبکه MAN را می‌دهند.

دسته بندی شبکه‌های کامپیوتری

نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که شبکه دیگری نیز با نام CAN وجود دارد که مخفف Cluster Area Network  بوده که ازLAN بزرگتر و ازMAN  کوچکتر است. شبکه CAN از چندین شبکه محلی مجاور تشکیل شده و معمولا” در محیط های دانشگاهی یا کارخانه های بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دسته بندی شبکه‌های کامپیوتری

بزرگترین نوع شبکه‌های کامپیوتری از لحاظ وسعت WAN  یا wide Area network است. این نوع از شبکه فضایی بزرگتر از یک شهر را در برگرفته و می‌تواند یک استان، کشور ، قاره و یا کل جهان را دربرگیرد. در واقع شبکه WAN  به لحاظ جغرافیایی محدودیتی ندارد. از این نوع شبکه می‌توان به شبکه‌های کامپیوتری میان شعب مختلف بانک در سرتاسر کشور و یا آموزشگاه‌های پراکنده شده در سطح یک استان اشاره کرد. علاوه بر این، شبکه اینترنت نیز بزرگترین شبکه WAN است که از اتصال شبکه‌های مختلف در سرتاسر جهان به وجود آمده است.

دسته بندی شبکه‌های کامپیوتری